Totes les monges

Totes les monges

monjas

Totes les monges de bon de matí,
s'alcen i reguen el seu jardí.

Jo també regue el meu bancalet:
faves i pésols i ravenets.

Ai, ravenet! Com t'has quedat!
Sense fulletes i el cap pelat.

Si no consigues ver la partitura directamente, no te preocupes. Haz clic en partitura y podrás verla o descargarla en tu ordenador.