Caragol, caragol

Caragol, caragol,

trau les banyes, trau les banyes.

Caragol, caragol,

trau les banyes que ix el sol.

Portada