El ball del Perú

El ball del Perú, tots el ballen, tots el ballen.

El ball del Perú, tots el ballen, també tu.


El ball del Perú, agarrats de la maneta.

El ball del Perú, que ara te l’agarre a tu.


El ball del Perú, la mà descansa en el muscle.

El ball del Perú, que ara la descans en tu.


El ball del Perú, agarrats de la cintura.

El ball del Perú, que ara te l’agarre a tu.


El ball del Perú, agarrats de l’espardenya.

El ball del Perú, que ara te l’agarre a tu.


El ball del Perú, no m’agarres d’eixe mode.

El ball del Perú, perque no vull res amb tu.


Portada