El poll i la puça

El poll i la puça es volen casar.

-”Com ens casarem, si no tenim pa?”

Respon la formiga, des del formiguer:

-”Avant, avant les bodes, de pa jo en duré”.


-”De pa ja en tenim. Vi, com ho farem?”

Respon el mosquit, de dintre el celler:

-”Avant, avant les bodes, de vi jo en duré.”


-”De vi ja en tenim. Carn, com ho farem?”

Respon la guineu, des del galliner:

-”Avant, avant les bodes, de carn jo en duré.”


-”De carn ja en tenim. Músi, si n’hi haurà?”

Ja en contesta el grill, que és molt sonador:

-”Avant, avant les bodes, ja sonaré jo..”

Portada

INSTRUMENTAL

CANTADA

Agradezco a Mar, a Cristian, a Juan y a Pedro los dibujos tan bonitos que han hecho para ilustrar esta canción.