El ruquet valent

El ruquet valent,

porta carga, porta carga.

El ruquet valent,

porta carga i no la sent.


Quan la sentirà,

la cargueta, la cargueta.

Quan la sentirà,

la cargueta li caurà.

Portada