Jo vull tocar

Portada

Jo seria un gran músic, un solista genial.

Tocaré la pandereta i tothom m’aplaudirà:

Xac, xac, xac…


Jo seria un…

Quan sabré tocar la flauta els amics m’aplaudiran.

Fli, fli, fli…


Jo seria un…

Tots plegats farem l’orquestra. Escolteu el guirigall:

(Xac, fliu,…)

INSTRUMENTAL

CANTADA