La fira

Portada

Cada vegada més animada,

crida la fira fora al carrer.

Totes les xiques compren, cofoies,

grans coloraines al mercader.

Blau, groc, verd i vermell,

el bon home va venent.

Blau, groc, verd i vermell,

i les xiques van comprant.

Agradezco a Nerea y a Julia los bonitos dibujos que han hecho para ilustrar esta canción.