Mare, puge dalt

Mare, puge dalt i baixe’m la corbata,

que vaig a ballar amb una xica guapa.

Passa un senyoret, li tira una pesseta.

Tire-me-la a mi, que sóc la més pobreta.

Totes les pobretes se’n van a dormir

amb la camida curta i el cul arropit.

Portada