Roda, bola

Roda, bola,

com la mola

perque isques

ben redona.

Portada